Boukundige Keuring

Sinds 1 Februari 2018 is het verplicht om in het koopcontract de bouwkundige keuring op te nemen als ontbindende voorwaarde.

Toepassingsgebieden:

 Verkoop woning
 Aankoop Woning

Kosten

[Hier komt eventeel nog tekst]